DEL
Facebook
Du tegner døren på væggen og kan gå ud
Installationen er en slags tredimensionel tegning i bevægelse, hvor metaforen ”Du tegner døren på væggen og kan gå ud”
gives et fysisk sted i virkeligheden. Det er et landskab, der er inspireret af rumoplevelsen i naturen.
Bevægelsesinstallationen er et rum skabt med hvidt papir og kørende ventilatorer. Beskueren kan gå ind i landskabet af papir.
Her er stille med en svag lyd, bevægelse og rumliggørelse. Her bliver beskueren mødt af vindpust og propelbrummen.
I rummet er der legende henvendelser fra papirstrimler, der rækker ned imod en fra loftet.
Gulvet er som bevokset med klippede papirstræer. Træerne påvirker gangen igennem rummet.
Det indre rum påvirkes af et ydre rum. Et ude og et inde i bevægelse.
Værket er et rum for tilstedeværelse og forestillingens mulighed.
Hjemmesiden er støttet af Statens Kunstråds Billedkunstudvalg
Copyright 2014. All Rights Reserved. © Maja Ingerslev.